شرایط خرید اقساطی

کارکنان سازمان های محترم که با شبکه اعتباری باران طرف قرارداد هستند می توانند به راحتی از فروشگاه اینترنتی اقساطی پاد استور خرید نموده و از امتیازات مختلف آن بهره مند شوند. به منظور سهولت خرید اقساطی برای سایر هموطنان عزیز از این فروشگاه اقساطی و همچنین خرید مازاد اقساطی برای کارکنان سازمان های طرف قرارداد نیز امکان دریافت اعتبار خرید اقساطی در این فروشگاه از طریق شبکه لیزینگ کشوری نیز فراهم شده که به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.